překlady
obchodní (příručky jakosti, audity, korespondence) technické (návody k obsluze, bezpečnostní listy) právní (smlouvy, notářské zápisy, rozsudky) soubory přijímám ve formátech doc, pdf, xls, ppt, htm, jpg, rtf
překlady se soudním ověřením
připojení tlumočnické doložky opatřené úředním razítkem
kontakt
Dipl.-Math. Günter Brehmer
Stará Cihelna 1403
686 05 Uherské Hradiště

tel.: 572 570 925
e-mail: brehmer@seznam.cz